Familie Kolm

nr. 015030000003_120

Gedenckboek

Dit met de hand geschreven boek bevat toneelstukken, huwelijksgedichten, nieuwjaarswensen en, eveneens op rijm, de lotgevallen van het gezin Kolm in de periode 1618-1630. De schrijver is de koopmansbode, schilder en dichter Jan Siewertsz Kolm.

Een liefdevol gezin

Op verzoek van zijn vrouw Fijtje schreef Kolm in het Gedenckboek ook over zijn gezin. Hij beschrijft en schildert zeer liefdevolle tafereeltjes van zijn kinderen, onder wie 'speelsieck' Hansken, Anna met pop Lijsgort en de kleine Siewert, gekleed in een jurkje.

Fijtje bij de wieg

Kolm trouwde driemaal en kreeg in totaal negen kinderen, van wie er drie jong stierven. Het boek ligt open bij de tekening van Fijtje met in het wiegje de jonggestorven baby Lijsbetje: 'out geworden vier weecken en 2 daegen'. Fijtje zelf overleed toen ze 41 jaar oud was, een paar maanden na de geboorte van haar vijfde kind.

Kindersterfte

Kolm overleefde twee echtgenotes en drie van zijn kinderen stierven op jonge leeftijd. Bij de tekeningen van de kinderen noteert hij hun leeftijd niet alleen in jaren maar ook in weken. Bij de tekening van zoon Hans verzucht hij: 'Spaer hem Godt int leven.'

Dit boek bevindt zich in de bibliotheek onder nummer 15030/77884.
Familiekroniek van de rederijker Jan Kolm, 1618-1630

© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<