Dossier Ruck

nr. 005256000001_001 Dit is het steundossier van Jan Willem Ruck. Jan Willem Ruck werd geboren in 1866. Hij was kleermaker, maar kon amper rondkomen. Op 8 juni 1897 schreef zijn gezin zich voor het eerst in bij het Burgerlijk Armbestuur. Jan werd toen verpleegd in het gasthuis, 'lijdende aan Koorts en diarrhee', waar ook zijn tienjarige dochtertje al zeven weken lag wegens hoofdzeer.

Onberispelijk gedrag

Bij iedere steunaanvraag werd een uitgebreid onderzoek ingesteld, waarbij ook de kasten werden nagekeken en de buren ondervraagd. Zo vertelt het rapport dat volgens de buren mevrouw Ruck zwak oogt en 'ook de man (is) steeds zwak van aanzien, zij zijn behoeftig en hun gedrag is onberispelijk.'

Aanvraag: ondergoed

Op 7 december 1936 deed Ruck een aanvraag voor 'een stel warm ondergoed'. 'Voor zover na te gaan heeft deze zeventigjarige alleenwonende man wel behoefte aan het gevraagde,' zo meldt het rapport. De aanvraag werd dan ook gehonoreerd met een molton hemd, een tricot bovenrok en een tricot broek.

Onverschillig wie

De man zocht steun bij verschillende instanties. Een brief uit juni 1940 bericht dat J.W. Ruck voortaan liever gesteund wil worden door de gereformeerden, in plaats van door de hervormden. Enkele maanden later maakte het hem niet meer uit waar het geld vandaan kwam. Op 6 augustus 1940 meldt het rapport: 'Het is hem onverschillig wie geld brengt als het maar op tijd komt'.

Archief Sociale Dienst

Het steundossier van J.W. Ruck wordt bewaard in het archief van de Dienst voor Sociale Zaken. In dit archief is ook het archief opgenomen van de voorganger van deze dienst, het bureau Armbezoek. De dossiers in het archief dateren vanaf 1870.

Steundossier van J.W. Ruck, 1897-1944

© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<