Appie Baantjer

nr. image Dit is de sollicitatiebrief van Appie Baantjer (1923-2010), afkomstig uit zijn personeelsdossier van de Amsterdamse Gemeentepolitie. Baantjer solliciteerde als 21-jarige op 13 juni 1945 naar een functie als hulpagent van politie. Hij werd aangenomen per 1 oktober 1945 en bleef tot zijn pensioen (‘functioneel leeftijdsontslag’) op 1 oktober 1983 bij de Amsterdamse politie. Naast zijn werk schreef Baantjer populaire detectiveromans over zijn tijd bij de politie.

Bureau Warmoestraat

Verreweg het grootste deel van zijn carrière was Baantjer geplaatst op bureau Warmoesstraat. Afgaande op zijn personeelsdossier, dat nogal dun is, was hij een voorbeeldige agent en later rechercheur. Alleen in 1946 heeft hij vanwege een geringe dienstovertreding — hij werd tijdens een bewakingsklus aangetroffen in een auto, in ‘gemakkelijke houding, met de pet af’ - een kleine straf gekregen.

Taalfoutje

Opmerkelijk is dat de toekomstige schrijver in zijn sollicitatiebrief een taalfoutje maakt, dat prompt door een personeelsfunctionaris met een rood potlood is gecorrigeerd.

Archief van de Gemeentepolitie

De brief maakt deel uit van het archief van de Gemeentepolitie.

Sollicitatiebrief van Appie Baantjer bij de Amsterdamse politie, 13 juni 1945

© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<