899: Archief van de Vereniging Vakschool voor Verbetering van Vrouwen- en Kinderkleding

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

899

Periode:

1899 - 1980

Inleiding

De Vakschool voor Verbetering van Vrouwen- en Kinderkleeding is in 1909 opgericht door de Amsterdamse afdeling van de Landelijke Vereniging voor Verbetering van Vrouwenkleding. De Vereniging zette zich onder andere in voor draagbare, comfortabele kleding voor de vrouw de zogenaamde 'reformkleding'. De aanleiding voor het oprichten van de Landelijke Vereniging (1899) was de in 1898 gehouden 'Tentoonstelling voor Vrouwenarbeid' die twee prijsvragen uitschreef voor hygiënische, praktische en smaakvolle vrouwen- en kinderkleding. De Vereniging zou proberen dit doel te bereiken door het verkrijgbaar stellen van goede en smaakvolle modellen van praktisch ingerichte kledingstukken voor vrouwen en kinderen uit alle standen.

De nieuwe ontworpen reformkleding werd niet door iedereen gewaardeerd en kreeg de weinig flatteuze naam "hobbezak" toebedeeld. Tevens vond men deze kleding schaamteloos en prikkelend, door de kortere rokken werden de enkels en bij wind de contouren van dijbeen of borst zichtbaar.

Het oprichten van de Vakschool ging niet zonder slag of stoot, al in de beginperiode van de afdeling Amsterdam werd in de bestuursvergaderingen gepraat over een op te richten vakschool, pas in 1909 opende de Vakschool haar deuren aan de Kerkstraat 127. In de tussentijd werden er door de afdeling Amsterdam wel cursussen gegeven 'om jongen meisjes te leeren haar onderkleeding te veranderen en verbeteren'. Op de Vakschool voor Verbetering van vrouwen- en Kinderkleding, werden meisjes opgeleid tot naaisters van kleding volgens de reformprincipes van de Vereniging (V.v.V.v.V), dit in tegenstelling tot het naai- en handwerkonderwijs dat tot dat moment meestal alleen op het huishouden gericht was geweest. Als extra vernieuwing werd de creativiteit bij de leerlingen ontwikkeld door teken- en ontwerplessen en kunstgeschiedenisonderwijs.

De school opende in september 1909 haar deuren aan de Kerkstraat 127 met een klas van zeven leerlingen. In juli 1910 besloot het bestuur van de Vereniging Vakschool Amsterdam samen te gaan met de Vereniging Dagteeken- en Kunstambachtschool voor Meisjes. De vakschool verhuisde daarvoor naar de Kerkstraat 127. Uiteindelijk zou de school via de Gabriel Metsusstraat 14, en de Da Costastraat naar de Jan van Galenstraat verhuizen. Met de verhuizing naar de Jan van Galenstraat werd de naam van de school gewijzigd in Vereniging 'Vak- en Huishoudschool Prinses Irene'.

Literatuur:

- Feestbrochure 'van Sleep tot Spijkerbroek' van de 'Prinses Irene School' ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Vereeniging tot Verbetering van Vrouwenkleeding afdeling Amsterdam

- C.Schnitger; Reformkleding omstreeks 1900: naar een nieuw kleedgedrag. Universiteit Utrecht z.j.

- Marjan Groot; Vrouwen in de vormgeving in Nederland, 1880-1940

Archiefvormer

Vereniging van Verbetering van Vrouwenkleding
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.