895: Archief van A.J.G. Strengholt, H.B. Strengholt-Ouendag en Notaris Mr.Dr. Th.M. de Jongh als Executeur-Testamentair van hun Nalatenschap

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

895

Periode:

1927 - 1983

Archiefvormer

Jongh, Th.M. de
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.