803: Archief van de Amsterdamse Rooms-Katholieke Schoenmakerspatroonsvereniging Sint Crispinus

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

803

Periode:

1916 - 1980

Archiefvormer

Sint Crispinus, Amsterdamse Rooms-Katholieke Bond van Schoenmakerspatroons
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.