788: Archief van de Familie Teixeira d'Andrade, met Genealogische Gegevens betreffende Portugese Joden, Verzameld door Bert Nienhuis

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

788

Periode:

1684 - 1964

Inleiding

De eerste vertegenwoordige van het geslacht Teixeira d'Andrade die zich in Amsterdam vestigde was Manuel Teixeira de Sampayo alias Isaak Senior Teixeira.

Hij werd geboren te Antwerpen in 1631, trouwde in Hamburg op 27 Eloel 5432 (2 septembe 1671) met Ester Gomes de Mesquita en werd begraven op de Portugees-Israëlitsche begraafplaats te Ouderkerk op 15 juni 1705. Hij verhuisde naar Amsterdam rond 1698 en werd voor het eerst aangeslagen voor de contributie van de Portugees-joodse gemeente in het jaar 5459 in de maand Nissan (lente 1699). In dat jaar werd hij tevens tot parnas (ouderling) van de gemeente gekozen.

Manuel Teixeira de Sampayo was koopman en tevens vertegenwoordiger van de koningin van Zweden in Hamburg.

David Teixeira is de enige van de vier zoons van Manuel die de naam d'Andrade aan zijn familienaam toevoegde. De anderen voerden de naam De Mattos op. Hij werd geboren in 1676 te Hamburg en trouwde in Amsterdam op 19 februari 1704 met Rachel Nunes Henriques ook te Hamburg geboren (in 1677). David kwam samen met zijn vader naar Amsterdam en werd meteen aangeslagen voor de kerkelijke contributie. Hij bleef betalend lid van de gemeente tot zijn dood op 1 maart 1708. In het jaar 5463 (1703) was David tevens parnas van de Amsterdamse gemeente. Hij moet na dat jaar naar Den Haag verhuisd zijn alwaar zowel hij en zijn vrouw Rachel overleden. Beiden werden op de begraafplaats in Ouderkerk begraven. David was handelaar in textiel.

De volgende drie generaties van de familie bleven in Den Haag wonen en hebben geen invloed op de Amsterdamse gemeente gehad. Isaac Teixeira d'Andrade werd in 1705 in 's-Gravenhage geboren. Hij trouwde aldaar op 15 februari 1722 met Rachel Israel Suasso, dochter van de derde baron Lopes Suasso. Hij overleed op 15 Chesvan 5491 (26 oktober 1730) en zijn echtgenote op 21 Tebet 5514 (15 januari 1754). Beiden werden op Ouderkerk begraven.

David Teixeira d'Andrade werd op 21 december 1723 in Den Haag geboren. Op 10 augustus 1742 trouwde hij aldaar met zijn nicht Judith (Catharina) Lopes Suasso. Zijn zusters Leonora en Ester en zijn broers Abraham en Benjamin zijn ook met leden van de familie Lopes Suasso getrouwd. David overleed op 11 april 1796 en zijn echtgenote op 17 februari 1751. Beiden zijn op Ouderkerk begraven.

Isaac Teixeira d'Andrade werd te 's-Gravenhage geboren in 1743. Hij trouwde te Amsterdam op 16 mei 1766 met Ester Franco Mendes. Isaac's zuster Sara trouwde in 's-Gravenhage vijf jaar later met de broer van Ester, Jacob. Isaac overleed in Amsterdam op 15 september 1813, zijn echtgenote overleed op 21 september 1819. Vanaf deze generatie blijven de Teixeira d'Andrades in Amsterdam.

David Teixeira d'Andrade werd te Amsterdam geboren op 20 maart 1767. Hij trouwde alhier op 4 februari 1788 met zijn nicht Rachel Franco Mendes. Het gezin woonde toen op de Zwanenburgerstraat. Hij overleed op 5 november 1839. Zijn echtgenote overleed op 12 januari 1848.

Abraham Teixeira d'Andrade werd te Amsterdam geboren op 16 juli 1806. Hij trouwde met Rachel Beneditty op 7 februari 1842. Abraham overleed op 19 mei 1881 en zijn echtgenote op 2 januari 1901. Het gezin woonde op de Nieuwe Keizersgracht nr. 112.

Isaac Teixeira d'Andrade werd geboren op 27 april 1855, trouwde op 6 april 1899 met Sophia Anna Henriques de Castro en overleed op 16 mei 1918. Zijn echtgenote, geboren op 20 juli 1867 te 's-Gravenhage, overleed op 16 september 1935. Abraham was advocaat en procureur te Amsterdam.

Seline Teixeira d'Andrade werd geboren op 24 augustus 1901. Zij trouwde op 30 december 1926 met Lambertus Nienhuis, ceramist, en overleed op 1 april 1964. Lambertus Nienhuis, die op 14 november 1873 in Groningen werd geboren, overleed op 26 mei 1960

Het archief en de inventarisatie

Het archief werd in 1980 in bewaring gegeven door de dochter van Seline Teixeira d'Andrade en Bert Nienhuis.

Archiefvormer

Teixeira d 'Andrade, familie
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.