761: Archief van de Hervormde Gemeente te Holysloot

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

761

Periode:

1582 - 1977

Inleiding

Het archief van de hervormde gemeente te Holysloot is in 1978 bij de Gemeentelijke Archiefdienst van Amsterdam in bewaring gegeven (AZ 78.994).

Een uitzondering hierop is het DTB-nummer 650, dat in de Franse tijd overgedragen is aan het gemeentebestuur van Ransdorp, waar Holysloot tot 1921 toe behoorde. Dit boek is evenwel in deze invenatris opgenomen, echter zonder eigen signatuur.

De hervormde gemeente in het Waterlandse dorp met het door de eeuwen heen gelijkgebleven aantal woningen (ongeveer zestig) was tot 1641 gecombineerd met Ransdorp dorp. In dat jaar kon een eigen predikant beroepen worden. Na 1808 werd een gedeelte van de kerkelijk gemeente Uitdam bij Holysloot gevoegd. Sinds 1 juli 1967 is de gemeente weer gecombineerd met die van Ransdorp.

Archiefvormers

    De nummers achter de archiefvormers verwijzen naar het corresponderende inventarisdeel of het inventarisnummer. Door er op te klikken opent zich de inventaris op dat onderdeel of nummer.
    • Hervormde Gemeente te Holysloot
    • Nederlands Hervormde Gemeente te Holysloot; kerkenraad : 1, 1.1, 2.1
    • Nederlands Hervormde Gemeente te Holysloot; kerkvoogdij : 1.2, 1.3, 2.2
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.