756: Archief van Willem Holtwijk

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

756

Periode:

1904 - 1977

Inleiding

Dagboeken van WILLEM HOLTWIJK

Wilhelmus Arnoldus Mathias Hermanus Holtwijk, geboren 1904 apr. 25 en overleden in 1978?, zoon van Theodoor Johannes Holtwijk, geboren 1843 jan. 27, en Elisabeth Maria Zuelen, geboren 1867 sept. 11, gehuwd op 15 mei 1900.

Zijn vader, overleden op 5 april 1920, was eerder weduwnaar van Cornelia van Rijst, welke op 29 mei 1899 overleed.

Zijn moeder overleed op 5 aug. 1944. Anna C.C.M. Holtwijk, zuster van Willem Holtwijk, was geboren op 4 oct. 1902 en overleed op 30 dec. 1918.

Willem Holtwijk is geboren te Delft, in 1904 verhuisde de familie naar Den Haag en in 1907 vertrok de familie naar Amsterdam, waar zijn vader een comestibleszaak dreef op de Nieuwendijk. Sindsdien tot aan zijn dood is W. Holtwijk woonachtig geweest te Amsterdam. Zijn loopbaan voltrok zich vanaf zijn 14e levensjaar tot aan zijn pensioen bij de Rijkspostspaarbank van de Van Baerlestraat. In 1928 gekomen als tijdelijk ambtenaar of bediende, verkreeg hij in 1922 zijn vaste aanstelling. Zijn eerste promotie was in 1930 zijn benoeming tot typist, verdere achtereenvolgende bevorderingen waren zijn benoeming in het administratieve werk in 1931, schrijver 2e klasse in 1933, schrijver 1e klasse in 1942, bureelambtenaar 2e klasse in 1944, buitengewoon geëmployeerde in 1946 en zijn laatste bevordering was hoofdbureelambtenaar 2e klasse. In de dagboeken zijn bijlagen ingeplakt, betrekking hebbende op de daarin vermelde gebeurtenissen. De vele losse bijlagen zijn in aparte omslagen geborgen, daar de dagboeken anders niet te hanteren waren. De bijlagen bestaan vnl. uit knipsels.

In 1962 kwam W. Holtwijk met de Gemeentelijke Archiefdienst overeen dat de dagboeken na zijn overlijden in eigendom van deze dienst zouden komen, bij testamentaire beschikking van 28 aug. 1962 verleden voor nots. Bennink Bolt, zie dagboek van 1962, blz. 124, inventaris nr. 20.

Archiefvormer

Holtwijk, Willem
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.