633: Archief van Teixeira de Mattos

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

633

Periode:

1631 - 1953

Inleiding

Genealogie Teixeira de Mattos en andere verwanten personen, die in de inventaris genoemde worden

Manuel Teixeira de Sampayo alias Isaak Senior Teixeira werd geboren te Antwerpen in 1631, trouwde voor de derde maal in Hamburg op 27 Eloel 5432 (2 septembe 1671) met Ester Gomes de Mesquita en werd begraven op de Portugees-Israëlitische begraafplaats te Ouderkerk op 15 juni 1705. Hij verhuisde naar Amsterdam rond 1698 en werd voor het eerst aangeslagen voor de contributie van de Portugees-joodse gemeente in de lente van 1699. In dat jaar werd hij tevens tot parnas (ouderling) van de gemeente gekozen.

Manuel Teixeira de Sampayo was koopman en tevens vertegenwoordiger van de koningin van Zweden in Hamburg.

Benjamin Teixeira was de jongste zoon van Manuel Teixeira (alias Isaac Senior Teixeira). Hij trouwde te Den Haag met Ribca van Samuel Senior Teixeira. Benjamin overleed op 15 september 1744 en werd te Ouderkerk begraven. Ribca overleed op 6 april 1755 en werd naast haar echtgenoot begraven.

Joseph Teixeira de Mattos, geboren te Londen in januari 1699, zijn broer Abraham Teixeira de Mattos getuigde bij de ondertrouw in 1723 met Judith Nunes Henriques, geboren te Amsterdam in 1703, dochter van Ribca Nunes Henriques. (5001 inv. nr. 713/439)

Blijkens de ketuba van 4 Tamuz 5483 (7 juli 1723) was Jacob zijn vader en was Abraham Haim Nunes Henriques de vader van Judith. Zij overleed op 21 maart 1732 en werd begraven op de Portugese begraafplaats te Ouderkerk. Joseph overleed op 6 april 1775 en werd begraven naast zijn echtgenote. De oudste zoon van Joseph, Jacob, werd geboren in Amsterdam in 1724. Hij ondertrouwde op 19 april 1748 met Sara Levy Ximenes, in 1727 ook te Amsterdam geboren, die ten tijde van de verbintenis wees was. Het paar woonde op de (Nieuwe) Herengracht. Bij de ondertrouw werd Jacob vergezeld van zijn vader Joseph Teixeira de Mattos. Sara werd vergezeld van haar voogden: Jacob Nunes Henriques, David, Samuel en Abraham Levy Ximenes. (5001 inv.nr. 729/349)

De ketuba van 10 Siwan 5508 (6 juni 1748) geeft als vader van Sara Isaac Hisquiau Levy Ximenes.

Jacob de Joseph Teixeira de Mattos fungeerde o.a. als voogd over de kinderen van zijn schoonzuster Rachel van Isaac Hisquiau Levy Ximenes en David Hisquiau Pereira

Joseph Haim, de zoon van Jacob de Joseph Teixeira de Mattos, werd geboren te Amsterdam op 17 maart 1754. (5001 inv. nr. 400/54). Op 5 maart 1779 ondertrouwde hij met Sara de Chaves, geboren in Amsterdam in 1752. Bij die gelegenheid werd hij vergezeld van zijn vader Jacob en zij met haar moeder Sara Gomes Serra. Het aanstaande paar woonde op de (Nieuwe) Herengracht. (5001 inv. nr. 750/519).

Blijkens hun ketuba van 6 Nissan 5539 (23 maart 1779) was Sara dochter van Joseph Hisquia de Chaves.

Samuel de Joseph Haim Teixeira de Mattos werd op 25 januari 1791 geboren (5001 inv. nr. 400/158) als één van een tweeling. Zijn tweeling broer/zus werd begraven op 28 januari. Hij trouwde op 30 oktober 1827 met Lea van Isaac de Abraham Mendes, wiens moeder Rachel de David aCohen was. In tegenstelling tot de ouders van de bruidegom waren haar vader en moeder nog in leven. Bij het huwelijk was Samuel 36 jaar oud en Lea 18. David Hisquiau (Israel) Pereira, geboren te Amsterdam in 1718. Hij woonde op de (Nieuwe) Herengracht. Zijn broer Mozes Pereira getuigde bij de ondertrouw op 28 mei 1749 met Rachel Levy Ximenes. Zij werd ook te Amsterdam geboren in 1732. Bij die gelegenheid waren haar voogden aanwezig, t.w., David Levy Ximenes, Jacob Nunes Henriques, Samuel Levy Ximenes en Abraham Levy Ximenes. Haar ouders waren al dood. (5001 inv. nr. 730/218)

De ketuba van 9 Tamuz 5509 geeft aan dat de vader van David Hisquiau Jacob Pereira was (toen al dood) en van Rachel - Isaac Hisquiau Levy Ximenes. De laatste overleed al op 18 Nissan 5496 (30 maart 1736)

Samuel Ximenes, geboren te Amsterdam in 1722 woonde op de (Nieuwe) Herengracht. Daar zijn ouders dood waren verscheen hij bij zijn ondertrouw op 9 maart 1741 met zijn voogden, Jacob Nunes Henriques en David Levy Ximenes. De bruid was Rachel van Samuel de Pinto, geboren in Amsterdam in 1722 en wonende op het zelfde adres als de bruidegom. Ook haar ouders waren toen al overleden, waardoor haar voogden Gil lopes de Pinto en Samuel de Pinto uit Den Haag toestemming moesten verlenen voor het voorgenomen huwelijk.(5001 inv.nr. 725/194)

Blijkens de ketuba van 12 Nissan 5501 (29 maart 1741) was Samuel zoon van Isaac Hisquiau Levy Ximenes dus de broer van Sara Levy Ximenes.

Jacob van Abraham Haim Nunes Henriques trouwde 2 Nissan 5483 (7 april 1723) met Ribca de Abraham de Jacob Pereira. Blijkens de ondertrouwakte van 26 maart 1723 was Jacob 20 jaar oud en woonde hij op de (Nieuwe) Herengracht. Hij werd vergezeld van zijn moeder Ribca Nunes Henriques (5001 inv. nr. 713/353). Opvallend is dat hij enige maanden voor zijn zuster Judith in het huwelijk trad.

Ribca Pereira was eerder gehuwd met Mozes van Nathan Curiel. Blijkens deze ondertrouwakte was zij geboren in 1694. Net als in de akte van het tweede huwelijk was haar adres de St. Anthoniebreestraat (5001 inv. nr.709/269 9 februari 1714).

Archief en inventarisatie

Het familiearchief werd aan het Amsterdamse gemeentearchief in 1974 geschonken door Jhr. Mr. E. V. E. Teixeira de Mattos te Monte Carlo. Het ging om drie dozen vol die door de neef van de schenker bij het gemeentearchief bezorgd werden.

De eerste beschrijving van de stukken werd door Dr. W. Chr. Pieterse, die toen de enige was die raad wist met de documenten die ten dele in het Portugees zijn, gedaan. Mede door het feit dat de beschrijvingen op fiches verdwenen waren, liet de verdere ontsluiting op zich wachten. In 1985 toen er een nieuwe depotvleugel werd gebouwd kwamen de fiches in het bibliotheekmagazijn, als gevolg van verplaatsing van verschillende bestanden, te voorschijn. De inventarisatie werd in 1992 weer ter hand genomen door studenten archivistiek aan de Universtieit van Amsterdam (Wim Heijnen en Sandra Langereis), waarbij het archief opnieuw beschreven werd, nu gedetailleerder, gevolgd door een globale ordening. Ook deze actie werd gestaakt; echter het archief was nu middels de nieuwe fiches voor onderzoekers toch beschikbaar. In 2011 werd de bewerking afgerond, nu door medewerkers van het Stadsarchief.

Bij de ordening is uitgegaan, zoals gebruikelijk is bij familiearchieven, van de genealogie. Het eerste gedeelte betreft de familie Teixeira de Mattos en het tweede de aanverwante families. Per familielid is ernaar gestreefd de stukken afkomstig van het gezin als geheel bij elkaar te houden. Men vindt dus de documenten opgemaakt door de echtgenote en de kinderen zoveel mogelijk onder het gezinshoofd, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen de stukken afkomstig van deze en van zijn kinderen. Dit maakt de noodzaak om een uitgebreide genealogie in de inleiding op te nemen minder groot, omdat de familieverhoudingen door de indeling zichtbaar worden. Voor stukken afkomstig van andere familieleden die niet tot het kerngezin behoren is bij de kopjes de familieverhouding genoteerd.

De legaten van de familie Pereira, waarbij verschillende personen met het beheer belast waren, werden als aparte rubrieken in de inventaris opgenomen.

Bronnen:

Heijnen, Wim ‘De Amsterdamse familie Teixeira de Mattos’ in Ons Amsterdam jrg. 49 (juni 1997), blz. 160-164; en door hem verstrekte schriftelijke en mondelinge inlichtingen.

Nederland’s Adelsboek, jrg. 50(2010); aanwezig in het informatiecentrum

Archiefvormer

Teixeira de Mattos, familie
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.