580.FO: Archief van de Algemene Maatschappij van Levensverzekering en Lijfrente te Amsterdam N.V. en rechtsvoorgangers: foto's

Dit archief is niet geïnventariseerd en alleen op afspraak raadpleegbaar.

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

580.FO

Periode:

ca. 1880-ca. 1927

Archiefvormer

Algemene Maatschappij voor Levensverzekering en Lijfrente te Amsterdam, N.V.
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.