562: Archief van de Assurantiebezorgers Wed. J. van Bosse en Zoon

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

562

Periode:

1709 - 1929

Inleiding

W. van Heijningen ±1740-1770, assurantiebezorger.

D. van Bosse associeerde zich ± 1765 met W. van Heijningen. Op 1 juli 1770 zijn de zaken aan D. van Bosse overgegaan onder de firma 'Dirk van Bossen'.± 1798 werd zijn zoon Jan van Bosse deelgenoot in de zaken onder de firma: 'D. en J. van Bosse '.

Na de dood van D. van Bosse in 1815 werden de zaken voortgezet onder de naam 'Jan van Bosse '.

In 1820 stierf Jan van Bosse, zijn weduwe zette de zaken onder dezelfde naam voort, tot in 1832 zij zich associeerde met A. van Bosse onder de firma 'Wed. J.van Bosse en Zoon', waarin in 1839 J.T. van Bosse als mededeelgenoot werd opgenomen. Deze J.T. van Bosse associeerde zich met J.W. van Rheenen in 1851 onder de firma 'Van Bosse en Co. ', welke in 1853 weer werd geliquideerd door het overlijden in oct.1852 van J.W. van Rheenen.

J.T. van Bosse was in 1880 vijftig jaar op het kantoor werkzaam en overleed in 1893. Voor vele grote firma's verzorgde Van Bosse de assurantiezaken, zoals voor

'Clifford en Zonen'; de Hollandsche Spoorweg Maatschappij; West-Indische Mail Dienst; Amsterdamsche Rijn Beurtvaart; Hollandsche Stoomboot Maatschappij; Koninklijke Paketvaart; Nederlandsche Handel Maatschappij en nog vele anderen. Voor historisch overzicht zie nr. 15.

In 1927 associeerde de firma zich met 'De Vos en Zoon' en met 'Mercier en Matthes1' waarbij de bepaling werd opgenomen dat vanaf 1 januari 1948 de naam der firma

'Wed.J. van Bosse en Zoon ' niet meer zou worden vermeld en opging in de firma 'De Vos en Zoon'. Voor het archief na 1927 zie Part.Arch. 557 der firma 'De Vos en Zoon '.

Archiefvormer

Bosse en Zoon, wed. J., assurantiebezorgers
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.