559: Archief van de Algemeene Brand Guarantie Maatschappij voor de Stad Amsterdam

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

559

Periode:

1804 - 1957

Inleiding

De intekenaren verplichtten zich, de aan andere intekenaren door brand veroorzaakte schade te vergoeden naar mate de som waarvoor ingetekend werd, zoals ook hijzelf bij schade aanspraak op die vergoeding maakt. Er was een splitsing gemaakt in drie afdelingen, nl. 1e afdeling voor gebouwen; 2e afdeling voor inboedels en vanaf 1927 een 3e afdeling voor gebouwen en roerende goederen in Nederland.

Na 1941 werd besloten om ook verzekeringen aan te gaan tegen vaste premiën. Omtrent de directie vermeldde art. 32 van het reglement het recht van directeuren een opvolger aan commissarissen voor te dragen, zie nr. 7. Vanaf 1 juli 1957 werd de directie gevoerd door de N.V. Brandgevaar Maatschappij, zie Part. Arch. 558.

Archiefvormer

Algemeene Brand Guarantie Maatschappij voor de Stad Amsterdam
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.