5505: Archief van de Gemeente Nieuwer-Amstel (Amstelveen), met het Archief van de Gemeente Rietwijkeroord; Burgerlijke Stand

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

5505

Periode:

1811 - 1960

Inleiding

Amstelveen

Toen in 1810 het Koninkrijk Holland opging in het keizerrijk Frankrijk, werden de Franse wetten ook hier van kracht. De "Code Napoleon" bevatte uitvoerige voorschriften betreffende de burgerlijke stand. In Nieuwer-Amstel werd in1811 de plaatselijke rechtspraak afgeschaft.

De registratie van huwelijken, geboorten en sterfgevallen was voortaan de taak van de ambtenaren van de Secretarie van het gemeentehuis. Zij maakten de akten van de burgerlijke stand op. Een keizerlijk decreet van 18 augustus 1811 bepaalde dat alle ingezeten binnen één jaar over een vaste voor- en familienaam moesten beschikken. Op 17 mei 1813 werd de termijn verlengd tot 1 januari 1814. Op 8 november 1825 vaardigde koning Willem I een Koninklijk Besluit uit, waarbij binnen zes maanden een vaste geslachtsnaam aangenomen moest worden. In sommige gevallen werden de namen, die tussen 1811-1814 aangenomen waren, weer gewijzigd.

Volgens de bepalingen van de Archiefwet zijn de registers van geboorten van de laatste 100 jaar, van de huwelijken van de laatste 75 jaar en van overlijden van de laatste 50 jaar niet openbaar toegankelijk.

Het archief

De registers van geboorten belopen de periode 1812-1904 en bestaan uit 46 delen. De registers van huwelijken en echtscheidingen beslaan de periode 1811-1929 en is bewaard in 49 delen. De overlijdensregisters lopen van 1812 tot en met 1954 en bestaan uit 56 delen. Op deze registers van de burgerlijke stand werden meerjaren tafels gemaakt en die vormen de toegang tot dit archief.

De bijvoegsels bij de akten, die door de burgerlijke stand werden opgemaakt, bestaan uit 3 omslagen en 1 pak en bestrijken de periode 1812-1915.

Begin 2000 werden de registers van de burgerlijke stand verfilmd en werd het gehele bestand op microfiches gezet.

De bezoekers van het Stadsarchief kunnen nu dan ook in het informatiecentrum het archief van de burgerlijke stand inzien via de microfiches. De originele registers worden zo niet meer gebruikt en op deze wijze ontzien.

De registers van de burgerlijke stand van de gemeente Amstelveen beslaan 7.5 meters.

Rietwijkeroord

Bij keizerlijk Decreet van 21 oktober 1811 werd het ambacht Rietwijkeroord bij Nieuwer-Amstel gevoegd; bij koninklijk besluit van 13 december 1815 werd Rietwijkeroord weer zelfstandig en vervolgens bij Wet van 23 april 1854 weer samengevoegd met Nieuwer-Amstel.

Het archief van de burgerlijke stand van de gemeente Rietwijkeroord beloopt de periode 1811-1854 en heeft de omvang van een kleine halve meter. Het bestaat uit drie registers van de burgerlijke stand, vier registers met de tafels hierop en uit 1 omslag met de bijvoegsels bij de akten.

Archiefvormer

Gemeente Rietwijkeroord; Burgerlijke Stand Gemeente Nieuwer-Amstel; Burgerlijke Stand
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.