5406: Archief van de Afvalverwerkingsinstallatie Noord

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

5406

Periode:

1976 - 1993

Inleiding

Organisatie en taken

De allereerste gemeentelijke plannen voor de oprichting van een vuilverbrandingsbedrijf met sorteerinrichting stammen uit 1913. In 1919 werd in Amsterdam-Noord de Vuilverbranding officieel geopend door burgemeester Tellegen. Het gebouw bestond uit acht ovens met ieder een eigen pijp. De installatie bleek al snel te klein, maar het zou tot 1966 duren voordat er een belangrijke uitbreiding werd gerealiseerd: Afvalverwerkingsinstallatie-Noord.

In mei 1969 ging de grotere AVI-Noord (AVI-Noord 2) van start. De acht kleine ovens waren vervangen door vier grote en de nieuwe installatie kreeg twee pijpen van 103 meter hoog. Ook deze inrichting zou al snel te klein blijken te zijn. In 1986 vond een reorganisatie plaats opdat het functioneren van de vuilverbrandingsinrichting verbeterd werd en efficiencybesparingen gerealiseerd werden.

Omdat verdere uitbreiding van de installatie aan de Papaverweg 59 een bedreiging vormde voor het milieu in Noord, moest dit onderdeel van de dienst Stadsreiniging uitwijken naar het Westelijk Havengebied. Hier werd de nieuwe AVI-West gebouwd die in 1993 open ging. In hetzelfde jaar werd de installatie in Noord gesloten en de twee grote schoorstenen van de voormalige vuilverbranding aan Zijkanaal I opgeblazen.

Verantwoording van de inventarisatie

Dit archief van AVI-Noord loopt over de periode 1980-1993. Het bevat voor het merendeel stukken die op de Papaverweg 59 waren ontvangen en opgemaakt. Na realisatie van de binnengemeentelijke deconcentratie, in 1982, begon men met archivering op de locatie AVI-Noord. Hiernaast bevinden zich ook nog stukken over AVI-Noord in het archief van de dienst Stadsreiniging (toegangsnummer 5274), zoals de accountants controlerapporten over de jaren 1983-1985 (inventarisnummer 1033).

Registratie en archivering vond plaats aan de hand van de ‘Basisarchiefcode voor de gemeentelijke, regionale en provinciale administraties’, met eigen notaties op het taakgebied van afvalverwerking. Gebruikte indelingen en trefwoorden zijn zoveel mogelijk gehandhaafd in deze inventarisatie. Soms was het nodig dossiers samen te voegen, onderzoeken en onderzoeksresultaten te splitsen en dossieromschrijvingen aan te scherpen of concreter te maken. Dit resulteerde in een geringer aantal dossiers.

Vernietiging op basis van de ‘Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende stukken in gemeentearchieven’, gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant op 20 december 1983, kon beperkt blijven tot 5 cm. Dit archief omvat in zijn geheel nu 4 meter.

Archiefvormer

Afvalverwerkingsinstallatie Noord (A.V.I.)
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.