5404.AV: Archief van de Amsterdamse Raad voor de Beroepskeuze: films

Dit archief is niet geïnventariseerd en alleen op afspraak raadpleegbaar.

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

5404.AV

Periode:

1960 ca.-1990 ca.

Inleiding

De archiefvormer

De Amsterdamse Raad voor de Beroepskeuze is in 1958 door de wethouder voor het Onderwijs geïnstalleerd. De raad stelde zich ten doel een verantwoorde school- en beroepskeuzevoorlichting te bevorderen. De raad is in 1994 opgeheven. De uitvoerende werkzaamheden zijn overgenomen door Octant en naderhand, na een reorganisatie van dat orgaan in 1996, door het Arbeidsburo. De stadsdelen kregen in 1994 een adviesrol toegewezen.

Het archiefbestand

Het archiefbestand bestaat uit vijftien voorlichtingsfilms die door de Raad voor de Beroepskeuze zijn vertoond. Enkele daarvan zijn vervaardigd in opdracht van de afdeling Beroepenvoorlichting van het Ministerie van Sociale Zaken. Rob Greiner maakte voor het ministerie 'Daar sta je dan'. Hierin vertellen jongelui, hoe ze tot hun school- of beroepskeuze zijn gekomen. De meeste films verschaffen informatie over technische beroepen en de opleiding daarvoor, zoals installatie- en elektro-techniek. Eén film laat zien wat de metaalindustrie te bieden heeft. Beroepen in de administratieve sector, de verpleging en het maatschappelijk werk komen eveneens aan bod.

Archiefvormer

Raad voor de Beroepskeuze
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.