5385: Collectie van het Stadsbestuur: ter inwisseling aangeboden assignaten

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

5385

Periode:

1795 - 1813

Archiefvormer

Bureau ter inwisseling van de assignaten
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.