5293.FO_B: Archief van de Gemeentelijke Dienst Volkshuisvesting: foto's B-serie

Dit archief is niet geïnventariseerd en alleen op afspraak raadpleegbaar.

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

5293.FO_B

Periode:

1955 - 1992

Inleiding

Foto- en negatievenarchief Gemeentelijke Dienst Volkshuisvesting/ Serie B

Omvang

Het aantal afdrukken bedraagt ruim 3650 stuks in zuurvrije dozen (ruim 2,5m¹) . Het aantal negatieven circa 6400 opnamen 6 x 6 cm rolfilm, geborgen in polipropyleen sheets met de daarbij behorende contactafdrukken in zuurvrije dozen

(ca. 0,9m¹).

Looptijd: 16 jaar: periode 1976 tot en met 1992

Bewerkt door: medewerkers van de sectie A&O van het Gemeentearchief Amsterdam

Jaar van de toegang: 2003

Archiefbloknummer: 5293.FO-B

De archiefvormer

Het fotoarchief is de neerslag van de taakuitvoering van de dienst.

Het fotoarchief van de dienst is achtereenvolgens gevormd en beheerd door de dienst Volkshuisvesting, de Bouw- en Woningdienst, de Stedelijke Woningdienst, nu de dienst Wonen.

Aan de basis van serie B stonden de fotografen Panhuizen en Oltshoorn, destijds in dienst bij de gemeentelijke dienst Volkshuisvesting

De oorspronkelijke archiefstructuur

De foto¿s vormden de visuele toegang op het negatievenbestand. Ze waren topografisch geordend naar de buurtcombinatie-indeling van de gemeente Amsterdam. En binnen een buurtcombinatie weer alfabetisch op straatnaam. Via de stamkaarten, waarop de foto¿s gehecht zijn, kan het negatief van de betreffende foto gevonden worden.

De huidige ordening

De boven beschreven ordening is opgeheven. De stamkaarten waarop de foto¿s zijn gemonteerd zijn elk voorzien van een uniek barcodenummer. Daarnaast is een nieuw digitaal gegevensbestand gemaakt waarin naast de betreffende barcodes onder andere ook adres/onderwerp en negatiefnummers zijn opgenomen. De toegankelijkheid van zowel het negatievenbestand als het fotobestand is aldus gewaarborgd.

Bovendien werden de foto¿s van deze serie alle digitaal gescand en via de barcodes gekoppeld aan het digitale gegevensbestand, waardoor de ¿originelen¿ - behalve in bijzondere gevallen - niet vaak meer geraadpleegd hoeven te worden.

N.B.: de gebruikte barcodenummers vormen een oplopende reeks getallen. Het begin ligt echter niet bij ¿1¿ doch bij 16073. De reeks eindigt bij 19750.

Aan het negatievenbestand, bestaande uit een bij ¿1¿ beginnende oplopende reeks sheets, zijn de betreffende contactafdrukken toegevoegd. Dit bestand eindigt bij 649. De toevoeging 'B' betekent dat dit de serie B betreft.

Archiefvormer

Gemeentelijke Dienst Volkshuisvesting
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.