5272: Archief van de Adviescommissie Organisatie Gemeentelijke Poliklinieken

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

5272

Periode:

1936 - 1941

Archiefvormer

Commissie van advies Organisatie Gemeentelijke Poliklinieken
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.