5225.FO: Archief van de Politie: foto's

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

5225.FO

Periode:

1903 - 1960

Inleiding

De archiefvormer

Reorganisaties binnen de politiedienst zijn geen nieuwigheden van de laatste decennia. Vanaf 1811, toen een centrale organisatie van de politie werd ingevoerd, is herstructurering schering en inslag geweest. Voor de structuur van het archief van de politie betekent dit dat ook daarin veelvuldig veranderingen zijn aangebracht. Bij het raadplegen van dit archief verdient het aanbeveling de inleiding op de inventaris zorgvuldig door te nemen: hierin worden met behulp van verscheidene schema's uitvoerig de verschillende reorganisaties aanschouwelijk gemaakt. In 1880 begon de Amsterdamse politie, naar buitenlands voorbeeld, de fotografie structureel bij het werk te gebruiken. Aanvankelijk werden er (burger) fotografen ingehuurd, maar al snel had de politie zijn eigen fotodienst.

Het archiefbestand

Dit omvangrijke bestand van ruim 12.000 opnamen uit de eerste helft van de twintigste eeuw vormt de visuele neerslag van de verschillende facetten van het Amsterdamse politiekorps. De foto's geven een beeld van het korps, de gebouwen en middelen, van de verkeerspolitie en de ongevallendienst, recherche, kinder- en zedenpolitie, handhaving van de openbare orde, veiligheid en hygiëne. Het grootste deel van de foto's is in het tweede kwart van de twintigste eeuw genomen. Door zijn veelzijdigheid heeft het archief een bijzondere documentaire waarde voor de geschiedenis van de stad. Over dit archief verscheen onder redactie van Martin Harlaar Stille getuigen: foto's uit het Archief van de Amsterdamse politie / Silent Witnesses: Photographs from the Amsterdam Police Archives (Bussum 1998).

Archiefvormer

Gemeente Amsterdam; Politie
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.