30930: Archief van de Amsterdamse Vereniging van Assurantiebezorgers

Dit archief is niet geïnventariseerd en alleen op afspraak raadpleegbaar.

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

30930

Periode:

ca. 1850-ca. 1950

Inleiding

De assurantiebezorger is van oudsher een tussenpersoon in verzekeringen, die op de beurs werkzaam is. Anders dan een makelaar is hij echter niet beëdigd. De Amsterdamse Vereniging van Assurantiebezorgers behartigde de belangen van deze beroepsgroep.

Het archief met een lengte van 0,25 meter bevat boekhoudkundige stukken en correspondentie.

Archiefvormer

Amsterdamse Vereniging van Assurantiebezorgers
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.