30895: Archief van de Gemeente Weesperkarspel; bouw- en woningtoezichtdossiers

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

30895

Periode:

1897 - 1966

Inleiding

In 1966 bij de opheffing van de gemeente Weesperkarpsel is besloten het archief van de gemeente over te brengen naar het Gemeentearchief Amsterdam. De bouw- en woningtoezichtdossiers (bwt-dossiers) waren daar onderdeel van, en vielen in twee delen uiteen:

- de bwt-dossiers 1897-1946/1948 kwamen in beheer bij het Gemeentearchief Amsterdam. Deze dossiers zijn in 2011 tijdelijk uitgeleend aan het Gemeentearchief Weesp alwaar een inventaris is gemaakt op de dossiers (inv.nrs. 1-693).

- de bwt-dossiers 1946-1966 werden in langdurig bruikleen gegeven aan het Gemeentearchief Weesp. Deze bruikleen is in 2014 beëindigd waarna de dossiers zijn overgedragen aan het Stadsarchief Amsterdam (inv.nrs. 694-950).

De twee onderdelen zijn in deze inventaris samengevoegd, zodat het weer één geheel vormt. Het archief heeft een omvang van 6,12 strekkende meter en betreft dus de inventarisnummers 1-950. Inv.nr. 708 is echter niet aanwezig.

Archiefvormer

Gemeente Weesperkarspel; bouw- en woningtoezichtdossiers
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.