30883: Archief van Cor Jaring

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

30883

Periode:

1957 - 2010

Inleiding

Cor Jaring (1936-2013) is een van de belangrijkste en bekendste fotografen van Amsterdam. Jaring werd geboren op de Oostelijke Eilanden en werkte als walmatroos en nachtwaker in de havens. In zijn diensttijd maakte hij kennis met fotografie. Zijn onderwerp was aanvankelijk de haven, maar al gauw fotografeerde hij alles wat in de stad gaande was. Hij was de 'hoffotograaf' van de anarcho-ludieke beweging Provo in de zestiger jaren van de twintigste eeuw. Een goede foto is volgens Jaring een foto die de tijd overleeft. 'De tijdgeest, als de tijd er over heen is gegaan en je vindt het nog steeds goed. Dan pas is het een goeie foto'.

Jaring heeft in 2013, kort voor zijn overlijden, zijn archief aan het Stadsarchief overgedragen.

Archiefvormer

Jaring, Cor (1936-2013)
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.