30873: Collectie Annie E.L. Schäfer

Dit archief is niet geïnventariseerd en alleen op afspraak raadpleegbaar.

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

30873

Periode:

1954 - 1959

Inleiding

Deze collectie met een lengte van 0,05 meter bevat twee plakboeken over de periode 1954 - 1959 over onder meer het optreden van de wereldberoemde Nederlandse sopraan Gré Brouwenstijn

Archiefvormer

Schäfer, Annie E.L.
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.