30804: Archief van het Amsterdams Fonds voor de Kunst

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

30804

Periode:

1972 - 2002

Inleiding

In 1972 werd het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) opgericht. De taak was het ‘geven van opdrachten voor de scheppende kunsten’ en het toekennen van de Amsterdamse kunstprijzen namens de gemeente. Ook financierde het fonds producties. Omdat het AFK onafhankelijk opereerde en zelf een gedeelte van de gemeentelijke subsidie beheerde, konden inhoudelijke uitspraken over kunst, gescheiden blijven van politieke verantwoordelijkheden.

Het AFK-bestuur kreeg de opdracht van de gemeente om te bepalen welke werken een belangrijke bijdrage hadden geleverd aan de ontwikkeling van de scheppende kunsten in de hoofdstad. Tussen 1972 en 2002 reikte het AFK jaarlijks achttien afzonderlijke, kleinere prijzen uit. De huidige Amsterdamprijs voor de Kunst is een bundeling van deze prijzen.

In 1995 breidde het gemeentebestuur de taken van het fonds uit. Naast de toekenning van prijzen, werden het fonds ook verantwoordelijk voor de subsidiëring van incidentele kunstprojecten en het verstrekken van opdrachten voor beeldende kunst in de openbare ruimte. Het AFK werd daarmee in Amsterdam de belangrijkste subsidie-instelling voor kunst in de openbare ruimte.

Dossiers betreffende de uitreiking van de kunstprijzen en dossiers betreffende kunst in de openbare ruimte zijn allemaal bewaard. Een selectie van de opdrachtdossiers is bewaard. Van de subsidiedossiers is maar een fractie bewaard.

Het archief bestaat uit de inventarisnummers 1 t/m 2140 en heeft een omvang van 27,5 strekkende meter aan analoge bescheiden en 204 Mb aan digitale bescheiden.

Archiefvormer

Amsterdams Fonds voor de Kunst
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.