30802: Archief van de Algemene Nederlandse Doopsgezinde Predikanten Vereniging

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

30802

Periode:

1972 - 1987

Inleiding

De Algemene Nederlandse Doopsgezinde Predikanten Vereniging (ANDPV) is opgericht in 1927. Leden van de vereniging kunnen zijn alle Nederlandse Doopsgezinde predikanten. De vereniging stelt zich als doel het versterken van de onderlinge band tussen de leden, het bevorderen van studie, het streven naar oplossingen voor vraagstukken rond de maatschappelijke positie van predikanten en het dienen van van het geloofs- en gemeenschapsleven van de Doopsgezinde broederschap en Doopsgezinde gemeenten. Bestuursleden komen uit verschillende regio's in Nederland. De leden betalen contributie, de vereniging beschikt over een Handreikingskas, om in bijzondere noodgevallen te kunnen helpen. Het archief is afkomstig van oud-bestuurslid ds. H.D. Woelinga. Via ds. H. Leegte werd het in augustus 2011 overgedragen aan de Commissie tot de Archieven van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Via deze commissie is het archief overgedragen aan het Stadsarchief. Het werd aangevuld met enkele stukken die gevonden werden in het archief van Stichting Bijzondere Noden (archief 1076). Het is niet compleet. De overgedragen stukken omvatten de periode [1964] 1972-1988. Omvang bedraagt 0,15 meter.

Archiefvormer

Algemene Nederlandse Doopsgezinde Predikanten Vereniging
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.