30659: Collectie A.P. Jungcurt

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

30659

Periode:

1912 - 1957

Inleiding

Arie Paulus Jungcurt (Amsterdam 1886 - Den Haag 1950) heeft de kweekschool gevolgd in Doetinchem en is onderwijzer geworden te Vlissingen. Vanaf 1913 is hij actief geworden in de Unie van christelijke onderwijzers en onderwijzeressen in Nederland. Vanaf 1912 heeft hij artikelen en afbeeldingen verzameld over Amsterdamse gebouwen, straten en monumenten uit diverse dag- en weekbladen. Enkele artikelen zijn na 1950 nog toegevoegd.

De artikelen zijn in pakken geordend en toegankelijk via een kaartsysteem. Dit is opgenomen onder nummer 1 van de inventaris.

Archiefvormer

© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.