30629: Archief van A. in 't Veld

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

30629

Periode:

1940 - 1960

Inleiding

Anne in 't Veld (lijstverbinding CHU/ARP) was een Amsterdams gemeenteraadslid en nam vanaf 1948 zitting in het college van B&W. Aanvankelijk was hij als wethouder verantwoordelijk voor Openbare Gezondheid en Ziekenhuiswezen (OGZ) en Levensmiddelen, Was-, Schoonmaak-, Bad- en Zweminrichtingen (LWSBZ). Vanaf 1958 tot 1962 viel ook Volkshuisvesting (VH) onder zijn hoede. Naast zijn werk als wethouder had In ’t Veld enkele nevenfuncties, zoals voorzitter van de Stichting Amsterdams Centrum voor Rheumatiekbestrijding, bestuurslid van de Nederlandse Vereniging tot Rheumatiekbestrijding en voorzitter van het Verbond van Christelijke Woningbouwverenigingen in Nederland.

De stukken in dit archief zijn aangetroffen in het archief van de afdeling Volkshuisvesting (toegangsnummer 5187). De stukken betreffen deels de nevenfuncties van In 't Veld, deels hebben ze betrekking op de economische ontwikkeling van Amsterdam. Voor informatie over zijn werk als wethouder te Amsterdam dient u in de archieven te zoeken van de gemeentelijke diensten onder zijn beheer.

Archiefvormer

Veld, A. in 't
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.