30613: Archief van de Apothekersvereniging Regio Amsterdam

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

30613

Periode:

1906 - 2000

Inleiding

Organisatie

Het departement Amsterdam is opgericht in 1842. Uit de eerste jaren is slechts weinig bekend. In de Publicatie '125 jaar departement Amsterdam van de K.N.M.P', gepubliceerd in het Pharmaceutisch Weekblad, no 27 uit 1967 (noot 1), staat dat het departement zeer vervlochten was met de Maatschappij zelf omdat de hoofdzetel in Amsterdam was.

De maatschappij is ontstaan uit twee Amsterdamse farmaceutische leesgezelschappen: Chemisch Pharmaceutisch leesgezelschap en het Scheikundig leesgezelschap. In het eerste jaar van het bestaan richtte men zich alleen op Amsterdam. In 1844 is men zich gaan uitbreiden en werd er ook voor het eerst een overleg van Amsterdamse deelnemers gehouden.

In de loop van de jaren is de maatschappij verder gaan uitbreiden en ontstonden er steeds meer departementen. Deze structuur is tot 2000 in stand gebleven.

In 1918 is de departementale cursus voor opleiding van apothekersassistenten opgericht. Deze is in 1971 omgezet naar de stichting Opleidingcursus voor apothekersassistenten.

Geschiedenis van het archief

Over de geschiedenis van het archief is weinig bekend. In 1997 is door de toenmalige secretaris van het departement een plaatsingslijst gemaakt van het toen aangetroffen archiefmateriaal (noot 2) . Elke secretaris had zijn eigen manier van ordenen. Tot 1960 werd het merendeel chronologisch gedaan en daarna werden de stukken meer geordend op soort afzender/geadresseerde (verenigingen, leden, hoofdbestuur), in de jaren '90 werden de stukken vervolgens gesplitst in ingekomen en uitgaande stukken.

Het archief is niet compleet. In de eerdere genoemde publicatie over het 125 jaar bestaan wordt geschreven dat de eerste twee jaarverslagen uit 1842-1843 bewaard gebleven zouden zijn. Deze zijn echter niet aangetroffen. Naar alle waarschijnlijkheid zullen deze stukken liggen in het archief van de Maatschappij zelf.

Het nu oudste aangetroffen stuk is een verslag van de Amsterdamse commissie tot het afnemen van examens voor apothekersbedienden uit 1906 waarin zij verslag doen van de resultaten van de examens.

Het meest recente stuk dateert van 2000 en betreffen vergaderstukken van de Stichting Farmaceutische Thuiszorg Amsterdam (SFTA).

In 2011 is het archief door de FBA, belangbehartiging, advisering en projectmanagement in de Regio Amsterdam geschonken aan het Stadsarchief Amsterdam.

Verantwoording van de inventarisatie

Omdat er geen specifieke ordening in het archief zat is voor een ordening gebruikt gemaakt van een basisordening voor instellingen.

Materieel zijn de stukken ontdaan van paperclips en elastieken en verpakt in zuurvrije omslagen en grotendeels geborgen in de standaard liggende Amsterdamse archiefdoos (nr. 186). Na bewerking is de omvang teruggebracht naar 5 strekende meter.

Als voorwaarde bij de schenking is afgesproken dat er een beperking komt op stukken die betrekking hebben op persoonlijke kwesties met nog levende personen. Bij de bewerking is echter hier niets over aangetroffen.

Noot 1: inventarisnummer 104

Noot 2: inventarisnummer 192

Archiefvormer

Apothekersvereniging Regio Amsterdam
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.