30486: Collectie Stadsarchief Amsterdam: persdocumentatie op onderwerp

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

30486

Inleiding

De persdocumentatie Collectie Stadsarchief Amsterdam sluit aan op de collectie krantenartikelen van A. Th. Hartkamp (Collectie 15001, periode 1840-1914). In de collectie van het stadsarchief zijn alle denkbare Amsterdamse onderwerpen uit lokale, regionale en landelijke dagbladen vertegenwoordigd uit de periode 1915-1997. De onderwerpen zijn in rubrieken geordend en binnen deze rurieken is ieder specifiek onderwerp per periode van vijf jaar bij elkaar gebracht.

Archiefvormer

Gemeentearchief Amsterdam
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.