30430: Collectie P.H. Kiers

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

30430

Periode:

1945 - 1975

Inleiding

De collectie P.H. Kiers sr. (1898-1984) bestaat uit tekeningen en prenten en opgeplakte reproducties naar originele tekeningen. De werken zijn vervaardigd door Kiers voor de rubriek "Deze Maand", een maandelijkse tekening van monumenten, bruggen, hofjes, kerken, poortjes, gevelstenen, gepubliceerd in het orgaan van de Ontwikkelings- en ontspanningsvereniging van De Nederlandsche Bank, in de jaargangen van 1945 t/m 1975. Naast de al genoemde onderwerpen zijn er ook tekeningen en prenten van een aantal Amsterdamse oorlogsmonumenten en van de bevrijding.

P.H. Kiers heeft zijn werk gemaakt met behulp van diverse technieken: zwart krijt, pen, viltstift, penseel, litho en het niet zo gebruikelijke gombatik.

Het archief omvat ruim 200 tekeningen, prenten en reproducties waarvan geen origineel in de collectie aanwezig is, oorspronkelijk geborgen in zeven mappen.

Archiefvormer

© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.