30344: Archief van Café 't Mandje

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

30344

Periode:

ca. 1891-2012

Inleiding

In de bocht van de Zeedijk, op nummer 63, is tot op de dag van vandaag nog altijd het Café 't Mandje, dat vanaf 1927 tot 1967 werd bestierd door Bet van Beeren.

Bet van Beeren werd in 1902 geboren in de Goudsbloemstraat in de Jordaan in een gezin van twaalf kinderen. In 1927 nam ze het café aan de Zeedijk nr. 63 over van haar oom. Zelf noemde ze het café "In 't Mandje", omdat haar moeder elke dag eten kwam brengen in een mandje.

Door haar grote mond en tolerante levenshouding bouwde ze in korte tijd een enorme reputatie op zowel binnen als buiten Amsterdam. Ze was een lesbienne die van haar geaardheid geen probleem maakte en er voor uitkwam in een tijd waarin weinigen dat durfden. Haar café werd een ontmoetingsplek voor homo's en lesbiennes. Een dag per jaar, om precies te zijn op Koninginnedag betekende bij Bet van Beeren 'Oranjebal' waarbij de mensen ongeacht hun geaardheid met elkaar mochten dansen. Voor die tijd was dat een fenomeen. Een van de opmerkelijke gewoontes van Bet was dat ze de dassen afknipte van haar mannelijke bezoekers en die vervolgens aan het plafond ophing. Als men geen stropdas had moest er wat anders achter worden gelaten in het café. De wanden van het café waren bedekt met alle mogelijke souvenirs, prentbriefkaarten, krantenknipsels en foto’s van Bet met klanten en afbeeldingen van het Koninklijk Huis, want Bet was zeer Oranjegezind.

Naast het bestieren van het café deed Bet veel voor de kinderen en bejaarden uit de buurt. Zo gingen de kinderen uit de buurt eens per jaar op haar kosten een dag naar buiten, bijvoorbeeld naar een speeltuin in de bossen. Ten tijde van de oorlog zaten er joden ondergedoken in de kelder, waaronder Hermine Heijermans, en boven het café waren wapens verborgen die verzetsgroepen gebruikten. Op 16 juli 1967 overleed Bet op 65 jarige leeftijd.

Na het overlijden van Bet nam haar jongste zus Greet de zaak over. Zij hield het café helemaal hetzelfde en bestierde de zaak tot 1981. Toen stopte Greet met het café, omdat ze ziek werd maar ook omdat de klanten de Zeedijk niet meer op durfden vanwege de drugshandel en de overlast er omheen. Greet kon geen afscheid nemen van het café. Het interieur bleef onveranderd en werd nog getoond aan wie er om vroeg waarbij Greet uitgebreid vertelde over de gloriedagen van haar zus. In 1998 ging ter gelegenheid van de Gay Games het café nog 1x keer open. Na het overlijden van Greet in 2007 kwam het café in handen van haar nicht Diana van Laar.

Het archief van Café 't Mandje bestaat uit hoofdzakelijk uit foto’s van het interieur en van Bet en Greet met bezoekers van het Café en enkele persoonlijke stukken zoals jeugd- en familiefoto’s, ingekomen brieven en ansichtkaarten.

Archiefvormer

Café 't Mandje
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.