30327: Collectie J. van Eck: foto's

Dit archief is niet geïnventariseerd en alleen op afspraak raadpleegbaar.

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

30327

Periode:

1910 - 1940

Inleiding

Makelaar in koffie en thee Jacobus van Eck (1873-1946) verzamelde tijdens zijn leven veel prenten, tekeningen en plattegronden van Amsterdam. Daarnaast fotografeerde hij ook zelf de stad en dan vooral de Buitensingels, waar hij als kind al vaak kwam.

Van Eck maakte kennis met andere verzamelaars en werd in 1914 lid van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap. Hij werd lid van de Commissie voor den Atlas Amsterdam en later ook penningmeester. Van Eck overleed in 1946.

Deze collectie bevat foto's van J. van Eck (1873-1946) uit de periode 1910-1940, door het Gemeentearchief verworven. Zie ook de beeldbank van het Stadsarchief, waarin deze foto's van Van Eck zijn opgenomen.

Archiefvormer

Eck, Jacobus van (1873-1946)
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.