30132: Archief van het Amsterdams Centrum Buitenlanders

Dit archief is niet geïnventariseerd en alleen op afspraak raadpleegbaar.

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

30132

Periode:

1985 - 1999

Inleiding

Het Amsterdams Centrum Buitenlanders (ACB) is in 1985 opgericht en is één van de belangrijkste instellingen op het gebied van tweedelijnszorg aan migranten. Hoofdthema's in beleid en uitvoering zijn voorlichting, documentatie, juridische ondersteuning, deskundigheidsbevordering, politieke participatie, onderwijs, cultuur en arbeidsmarkt.

Het archief heeft een omvang van 20 meter en is divers van samenstelling. Het bevat het bestuursarchief, stafarchief, financieel archief, binnengekomen stukken en correspondentie.

Archiefvormer

Amsterdams Centrum Buitenlanders
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.