30096: Collectie Koninklijk Oudheidkundig Genootschap

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

30096

Periode:

nog niet bekend

Inleiding

Collecties Koninklijk Oudheidkundig Genootschap, Amsterdam

Het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap is in 1858 opgericht door een aantal Amsterdamse particulieren. Het genootschap heeft zich van het begin af aan ingezet voor het behoud van Nederlands cultureel erfgoed. Het KOG bezit bijzondere collecties van uiteenlopende aard waaronder:

Atlas Amsterdam

Het KOG bezit een historisch-topografische atlas van Amsterdam, in totaal meer dan 20.000 prenten en tekeningen. De Atlas is topografisch/geografisch en thematisch geordend. Een klein deel is ontsloten middels de Beeldbank van het Stadsarchief, te weten de plattegronden van Amsterdam en de gronduitgiftekaarten.

Plattegronden van Amsterdam

De verzameling plattegronden van de stad maakt deel uit van de Atlas Amsterdam van het KOG

Gronduitgiftekaarten

De verzameling met kaarten die getekend zijn ten behoeve van de uitgifte van kavels bij de stadsuitleg van 1664 maakt deel uit van de Atlas Amsterdam van het KOG

Atlas Van Eck

De Atlas Van Eck is een atlas met Amsterdamse topografie bestaande uit 1650 tekeningen en een collectie fotonegatieven, aangelegd door J. van Eck, in 1946 gelegateerd aan het KOG. Jacobus van Eck (1873-1946), makelaar in koffie en thee, verzamelde tijdens zijn leven veel prenten, tekeningen en plattegronden van zijn geliefde Amsterdam. Daarnaast fotografeerde hij ook zelf de stad en dan vooral de Buitensingels, waar hij als kind al vaak kwam.

Doordat Van Eck kennis maakte met andere verzamelaars, werd hij in 1914 lid van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap. Hij werd lid van de Commissie voor den Atlas Amsterdam en later ook penningmeester.

Atlas Zeden en Gewoonten

De Atlas Zeden en Gewoonten van het KOG is een verzameling van prenten, tekeningen, gedrukt materiaal, foto's en diversen die betrekking heeft op de geschiedenis van zeden en gewoonten, monumenten, beeldhouwwerken en kunstnijverheid in Nederland. Het getekende dagboek van Christiaan Andriessen is ontsloten op de Beeldbank van het Stadsarchief.J Na zijn overlijden in 1946 liet hij zijn verzameling en zijn eigen foto's na aan het KOG.

Archiefvormer

Koninklijk Oudheidkundig Genootschap
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.