30085: Archief van A.J. Gundelach

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

30085

Periode:

1919 - 2000

Inleiding

De archiefvormer

Antonie Jacobus Gundelach (1919-2000) was medewerker van het bureau van J.H. Groenewegen (1901-1958) en J.P. Mieras (1888-1956), dat hij na het overlijden van de twee grondleggers heeft voortgezet. Het archief van dit bureau bevindt zich in Het Nieuwe Instituut (HNI) in Rotterdam.

Het archiefbestand

Het archief is in 2000 overgebracht en bestaat voornamelijk uit lichtdrukken. Naast projecten van Gundelach als zelfstandig ontwerper omvat het archief ook projecten van zijn hand als medewerker van het bureau Groenewegen en Mieras. Een op zichzelf staand onderdeel wordt gevormd door de opleidingstekeningen, projecten van de cursus VBO Amsterdam (1950-1955) met als docenten D. Zuiderhoek, B.B. Westerhuis, A. Bodon, ir. C. Wegener Sleeswijk, ir. F.J. Gouwetor, ir. D. Roosenburg en J.H. Groenewegen. Tot deze categorie behoort o.a. een ontwerp voor een Scheepvaartmuseum op het Westelijk Stationseiland.

Van de gerealiseerde bureauprojecten kunnen genoemd worden: Amstelhof met bijbehorende gebouwen, de Lutherse Diaconesseninrichting aan de Van Eeghenstraat, de melkfabriek aan de Papaverweg. De Nederlands-hervormde Maranathakerk aan de Hunzestraat behoort nog tot de periode van Groenewegen en Mieras.

Het archief Gundelach is in 2000 overgedragen in volledig eigendom.

Archiefvormer

Gundelach, A.J.
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.