30064: Archief van de Agglomeratieraad Jeugdhulpverlening Amsterdam

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

30064

Periode:

(1988) 1990-2002

Inleiding

De archiefvormer

Met ingang van 1 oktober 1990 was de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulpverlening van kracht. De jeugdhulpverlening, waaronder het verstrekken van subsidies, werd uitgevoerd door de Agglomeratieraad Jeugdhulpverlening Amsterdam (AJA). Met ingang van 1 juli 1995 is de Kaderwet Bestuur in Verandering gewijzigd. Gevolg hiervan was de beperking om per gebied maar één Regionaal Openbaar Lichaam (ROL) te hebben. Aangezien het Regionaal Overleg Orgaan Amsterdam, het latere Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA) ook bestond en meerdere taken uitoefende is in overleg met de provincie Noord-Holland besloten om de taken op het terrein van de jeugdhulpverlening met ingang van 1 januari 1995 door het ROA te laten uitvoeren. Dit betekende dat de Agglomeratieraad Jeugdhulpverlening Amsterdam met ingang van 1 januari 1995 geen subsidies meer verstrekte aan instellingen op het terrein van de jeugdhulpzorg.

Vanwege de afwikkeling van de door de Agglomeratieraad aan instellingen verstrekte subsidies is in 1995 gekozen voor het voortbestaan van de Agglomeratieraad. Op 29 maart 2000 heeft deze afwikkeling plaatsgevonden.

Aangezien daarmee de bestaansreden van de Agglomeratieraad is komen te vervallen, is per die datum de gemeenschappelijke regeling beëindigd. De laatste stukken betreffende de liquidatie dateren uit 2002.

Bewerking, indeling en omvang van het archiefHet archief bestaat uit 25 dossiers, in totaal 0,75 strekkende meter (6 archiefdozen), geordend volgens de Basis Archief Code (Code VNG). Behalve de classificatiecode zijn er opgenomen de omschrijving en de looptijd. Het archief omvat dossiers over instelling en opheffing van het AJA, planvorming, begrotingen en jaarrekeningen. Het oorspronkelijke archief omvatte ook een groot aantal subsidiedossiers. Deze zijn of worden vernietigd, conform de "Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende stukken in gemeente-archieven" gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant van 20 december 1983, nummer 247. De vernietiging van deze dossiers valt onder de verantwoordelijkheid van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de Gemeente Amsterdam.

Archiefvormer

Agglomeratieraad Jeugdhulpverlening Amsterdam (AJA)
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.