30055: Collectie A.M.S. M831 (Army Map Survey) en G.S.G.S. (Geographical Section General Staff 4427): kaartserie Holland 1:25.000

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

30055

Periode:

1943 - 1945

Inleiding

In de Tweede Wereldoorlog werden op initiatief van de Amerikaanse Army Map Service in Washington DC en het Engelse War Office in Londen kaarten van strategisch gelegen gebieden in de bezette gebieden vervaardigd. Het werk van de militaire diensten omvat onder andere kaarten van steden en kaartseries van onder ander Frankrijk, België en Nederland. Hieronder valt de kaartserie Holland, 1:25.000 die bij de Amerikanen bekend was onder de code A.M.S. M831 (= Army Map Service, kaartserienummer M831) en bij de Britten onder de code G.S.G.S. 4427 [= Geographical Section General Staff, kaartserienummer 4427). De bladen, die in deze collectie beschreven worden, geven aan dat ze in 1943, 1944 of 1945 gedrukt werden. Om ze te kunnen vervaardigen, werden in Washington DC en Londen oudere Nederlandse kaarten gebruikt. Soms moest zelfs worden teruggegrepen op informatie die kaartbladen uit het eind van de negentiende eeuw door de Nederlandse Topografische Dienst gedrukt werden. Indien de geallieerden over recentere bladen beschikten, dan werden die vanzelfsprekend gebruikt. In de meeste gevallen werd informatie van kaartbladen uit de twintiger en dertiger jaren van de twintigste eeuw overgenomen. Daarnaast werd ook informatie overgenomen van bijvoorbeeld Michelinkaarten en kaartbladen van de K.N.A.C. (= Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club). De meest recente toevoegingen kwamen uit twee bronnen. Ten eerste luchtfoto's die boven bezet gebied gevlogen werden in de jaren 1941-1943 en waarvan de originelen tegenwoordig behoren tot de luchtfotocollectie van de universiteit van Keele in Engeland. Ten tweede werd in de bezette gebieden door het lokale verzet strategisch belangrijke aanvullende informatie verzameld, die vervolgens werd doorgespeeld naar de militaire inlichtingendiensten van de geallieerden. Het Stadsarchief Amsterdam beheert enkel kaartbladen van Amsterdam en omgeving.

Archiefvormer

© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.