30046: Collectie A.G. Buur-Hofstee

Dit archief is niet geïnventariseerd en alleen op afspraak raadpleegbaar.

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

30046

Periode:

1769 - 1822

Inleiding

Deze kleine collectie van 0,05 meter bestaat uit losse stukken van diverse aard: doopbewijzen, assignaties, loterijbriefjes, plakkaten en bekendmakingen.

Archiefvormer

Buur-Hofstee, A.G.
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.