30045: Archief van de Afdeling Nederland van General Accident Fire and Life Assurance Corporation Ltd.

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

30045

Periode:

ca. 1919 - ca. 1954

Inleiding

General Accident Fire & Life Assurance Corporation Ltd. vestigde in 1906 een Nederlandse afdeling in Amsterdam op Frederiksplein 55. In de jaren na 1930, toen de verzekeringsmaatschappij was gevestigd aan het Willem Brouwersplein 13 was de heer H. Th Manger directeur. Uit die tijd stamt het beschreven register.

H. Th. Manger was bovendien docent aan de Academie van Lichamelijke Opvoeding en een vooraanstaande official van de Koninklijke Nederlandse Zwem Bond. Als lid van de vereniging "Het Y" speelde hij op 19-jarige leeftijd in het waterpolo-zevental, was redacteur van het cluborgaan en bestuurslid. Hij stelde buitengewoon veel belang in het zwemonderwijs. Hij was een van de eerste examinatoren van het diploma voor zwemonderwijs. Vijftien jaar lang was hij secretaris van de Commissie voor het Zwemonderwijs en van de propagandacommissie van de Koninklijke Nederlandse Zwem Bond. Het ideaal van de K.N.Z.B. : "Iedere Nederlander een zwemmer" werd het zijne. Hij ijverde voor het verplicht stellen van zwemonderwijs op scholen en pleitte ervoor dat de zweminrichtingen zouden zijn bezet met gediplomeerd personeel. Manger publiceerde twee boekjes: in 1926 met twee co-auteurs "Schoolzwemmen" en in 1936 "Zwemmen. Populaire leidraad voor de zwemkunst en -sport". Voor zijn vele verdiensten werd hij door de K.N.Z.B. benoemd tot lid van verdienste en tenslotte gekozen in de Hoofdcommissie van de Zwembond.

H. Th. Manger overleed in 1940 op 39-jarige leeftijd.

Archiefvormer

Het nummer achter de archiefvormers verwijzen naar het corresponderende inventarisdeel of het inventarisnummer. Door er op te klikken opent zich de inventaris op dat onderdeel of nummer.
Manger, H.Th. : 1 (1919 ca. - 1954 ca.)
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.