30023: Collectie A. End

Dit archief is niet geïnventariseerd en alleen op afspraak raadpleegbaar.

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

30023

Periode:

ca. 1973-1978

Inleiding

De stukken in deze collectie hebben betrekking op de toepassing van de Hinderwet en de Garage-verordening in De Pijp. De collectie heeft een lengte van 0, 2 meter.

Archiefvormer

Endt, A.
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.