24: Archief van de Amsterdamsche Rederijkerskamer Achilles onder de Kenspreuk Door den Tijd Wordt de Spruit een Boom

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

24

Periode:

1846 - 1861

Archiefvormer

Amsterdamsche Rederijkerskamer Achilles onder de kernspreuk Door den tijd wordt de spruit een boom
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.