203: Archief van Jan de Meyer

Dit archief is niet geïnventariseerd en alleen op afspraak raadpleegbaar.

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

203

Periode:

1898 - 1950

Inleiding

De archiefvormer

Johan Bernard Adriaan (Jan) de Meijer (1872-1950) volgde boetseerlessen bij de beeldhouwer Mendes da Costa en nam tekenlessen bij de architect Van der Pek. Zoals gebruikelijk was te doen in zijn tijd, ontwikkelde zijn architectenloopbaan zich volgens het patroon van praktisch werk en theoretische vorming in de avondopleiding. Hij was werkzaam in het timmer- en meubelmakersvak en volgde in de avonduren bouwkundig onderwijs. Van 1898-1900 was hij als tekenaar werkzaam op het bouwbureau van de Koopmansbeurs bij H.P. Berlage, in 1900 werkte hij op het bureau van P.J.H. Cuypers, later bij J. van As en B.J. Ouëndag. In 1900 volgde zijn vestiging als zelfstandig architect. Van 1905-1910 was hij als leraar verbonden aan de Kunstnijverheidsschool in Haarlem, in 1912 werd hij docent aan de opleiding van Voortgezet Hoger Bouwkundig Onderricht, waar hij van 1919-1937 het voorzitterschap bekleedde.

Hij maakte studiereizen naar Italië, Griekenland, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Engeland en Hongarije. Naast de beoefening van het architectenvak zette De Meijer zich ook in voor het Genootschap Architectura et Amicitia, in welk verband hij bestuursfuncties vervulde, zitting nam in commissies, werk inzond voor een tentoonstelling, lezingen gaf en deel uit maakte van de redactie van het blad "Architectura". Voor de gemeente Amsterdam nam hij zitting in de commissie voor het behoud van het Stadsschoon (1912) en in de Schoonheidscommissie(1933)

Jam de Meijer is begraven op Huis te Vraag.

Zijn oeuvre omvat zowel nieuwbouw - als restauratie, op het gebied van restauratie heeft hij enkele toonaangevende voorbeelden van een reconstruerende restauratieopvatting gerealiseerd.

Werkenlijst nieuwbouw

Raadhuis te Ransdorp

Tehuis voor Ontspoorde Jongens/Vosmaerstraat 1/, J.J. Cremerplein

Tehuis voor meisjes in Houten

Blaricum, landhuizen

Huizen, landhuizen

Johannes Vermeerstraat 16 m met E.P. Messer (1912), Valeriusplein, toiletgebouwtje (1922)

Singel 440

Werkenlijst restauratie

Het Huis aan de drie grachten

Nieuwezijds Voorburgwal, het Makelaarscomptoir

Bloemgracht 87-91, "De Drie Hendriken"

Oudezijds Voorburgwal 14

Raadhuis Schoorl

Westzaan, Raadhuis

Oostzaan

Koog aan de Zaan, Ned. Hervormde kerk

Workum, Nederlands Hervormde Kerk

Castricum, Nederlands Hervormde kerk

Krommenie, Oud-Katholieke kerk

Muiden, Nederlands Hervormde Kerk

Het archief

Het archief Jan de Meijer is in 1999 geschonken in volledig eigendom.

Literatuur

J.H.W. Leliman, Het stadswoonhuis in Nederland gedurende de laatste 25 jaren , - s 'Gravenhage 1920, 125 (Johannes Vermeerstraat 16)

Het Algemeen Handelsblad , 30 december 1940

Mayke Haaksman, 'De restauraties van Jan de Meijer en A.A. Kok', Bulletin KNOB, 104

(2005), 1, 10-21Archiefvormer

Meijer, Jan de (1872-1950)
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.