20007: Collectie Amsterdams Stadsjournaal: films

Dit archief is niet geïnventariseerd en alleen op afspraak raadpleegbaar.

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

20007

Periode:

1974 - 1984

Inleiding

De archiefvormer

Sinds de jaren zestig zijn in Amsterdam diverse maatschappijkritische theater-, muziek- en filmgroepen ontstaan. Een daarvan is het Amsterdams Stadsjournaal, een collectief bestaande uit onder meer filmers, journalisten en academici. De leden van dit collectief kwamen voort uit kringen rond het filmtijdschrift Skrien. Het collectief groeide uit tot een professioneel productiebureau dat kritische films maakte over maatschappelijke problemen.

Het archief

Van de in totaal 36 films die het Amsterdams Stadsjournaal afgeleverd heeft, zijn er in de collectie van het Gemeentearchief veertien aanwezig. Daaronder zijn de drie vroegste uit 1974. 'Overloop = sloop' is een twaalf minuten durend filmpje over de renovatie van Amsterdamse volksbuurten. 'Privé-eigendom en misdaad' heeft de grondspeculatie in Amsterdam tot onderwerp. 'Samen op de goede weg' laat de Amsterdamse verkeersproblematiek zien. Deze onderwerpen zijn niet toevallig gekozen. De problematiek van wonen, werken en verkeer wordt belicht vanuit de gedachte dat er kapitalistische belangen mee gemoeid zijn.

'Het Bosplan' uit 1979 geeft inzicht in de totstandkoming van het Amsterdamse Bos. De documentaire laat zien wat er indertijd via het Polygoon-journaal naar buiten kwam en ook komen mensen aan het woord die het bos of de roeibaan hielpen aanleggen.

De laatste productie is 'Projekties', een terugblik op tien jaar Amsterdams Stadsjournaal. De bekende acteur Gerard Thoolen, die vaker in films van het Journaal was te zien, vertolkt de werkloze operateur van een bioscoopconcern. Het is een afscheid van tien jaar filmmaken. Deze film bevindt zich echter niet in de collectie van het Stadsarchief.

Behalve de films bevat de collectie een grote hoeveelheid werk- en restmateriaal, alsmede tien mappen met archiefmateriaal, waarvan nog niets ontsloten is.

De roerige periode van het Amsterdams Stadsjournaal is te boek gesteld door Jan Heijs: 10 jaar Amsterdams Stadsjournaal 1974-1984, Amsterdam 1984; het vermeldt tevens alle titels van het Journaal en de namen van alle leden van het collectief.

Aanwijzing voor de gebruiker

Audiovisueel materiaal kan niet in de studiezaal van het Stadsarchief worden geraadpleegd. Audiovisueel materiaal kan (nog) niet via de archiefbank worden besteld. Informeer bij de medewerkers in het informatiecentrum.

Archiefvormer

Amsterdams Stadsjournaal
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.