176: Archief van de Algemeene Arbeiders Coöperatie De Dageraad

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

176

Periode:

1905 - 1921

Archiefvormer

Dageraad, algemeene arbeiderscoöperatie De
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.