1586: Collectie Amstelveensch Weekblad

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

1586

Periode:

1926 - 1941

Inleiding

Het Amstelveensch Weekblad verscheen in Nieuwer-Amstel en omstreken voor het eerst op 20 juli 1923. Oprichter en redacteur was J. Wilhelmus, een geboren en getogen Amstelvener. Het Nieuws- en advertentieblad werd toen in een oplage van circa 2500 exemplaren verspreid. Aanvankelijk was het verspreidingsgebied Nieuwer-Amstel, Ouderkerk en Buitenveldert, maar nadien kwamen daar Duivendrecht, Aalsmeer-Oost en Uithoorn bij. De oplage steeg later tot circa 3000 exemplaren. Werd het blad eerst gratis huis-aan-huis verspreid, sinds het begin van 1927 berekende de eigenaar-uitgever een abonnementsprijs.

De omvang van de krant was in de beginjaren meestal 4 pagina's soms van klein formaat. Rond 10 mei 1940 verscheen één nummer niet en omvatten de volgende nummers in die maand slechts 2 pagina's. Het Weekblad bevatte over de periode 1926-1940 over het algemeen weinig illustraties, met name in de redactionele artikelen. Een enkele keer werd er een kleine foto van een vooraanstaand ingezetene afgedrukt. Dit gebeurde dan in verband met jubilea, het toekennen van een onderscheiding of bij het overlijden van de betreffende personen. Redactionele artikelen waren ook schaars. Wel verschenen er regelmatig verslagen van de gemeenteraadsvergadering van Nieuwer-Amstel. Altijd werden er officiële mededelingen van het gemeentebestuur van Nieuwer-Amstel opgenomen evenals gegevens van de burgerlijke stand van die gemeente.

De advertenties namen de meeste ruimte in beslag, langzamerhand ook op de voorpagina. Ingezonden brieven, divers nieuws uit het verenigingsleven en berichten over manifestaties van politieke partijen en het Koninklijk Huis en oproepen voor allerlei hulpacties vulden de rest van de kolommen. In de bezettingsperiode vanaf mei 1940 werd de voorpagina ingenomen door aankondigingen van de overheid die door de Duitsers geïnspireerd waren. Na een aantal moeilijke oorlogsjaren bloeide het Amstelveensch Weekblad na 1945 weer op. Na een eerste overname door de Amstelland-Pers ontfermden de Weekmedia zich over de krant. Het Amstelveensch Weekblad omvat momenteel ongeveer 22 pagina's per aflevering.

Deze verzameling van het blad werd in 1993 bereidwillig door drukkerij Spelthuis bv te Bovenkerk afgestaan en in eigendom overgedragen aan het archief van de gemeente Amstelveen. Genoemd bedrijf nam indertijd drukkerij Teerhuls en Klinkenberg uit het dorp Amstelveen over. Teerhuis en Klinkenberg drukten vanaf de begintijd het Amstelveensch Weekblad. Mogelijk is de onderhavige verzameling dus uit de boedel van deze drukkerij afkomstig. Het archief heeft de omvang van 5 grote archiefdozen.

Archiefvormer

Amstelveensch Weekblad
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.