1562: Collectie A.S. de Haas, H.J. Schoo, G. Huppes, L. Cluysenaer.

Dit archief is niet geïnventariseerd en alleen op afspraak raadpleegbaar.

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

1562

Periode:

1974 - 1976

Inleiding

Deze collectie foto's toont diermotieven, die in bouwsculpturen op bruggen en in kunstwerken te zien zijn, in de binnenstad en in Amsterdam Zuid. De collectie bestaat uit foto's en diverse schriftjes met aantekeningen en beslaat 0,5 meter.

Archiefvormer

Haas, A.S. de
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.