1524: Archief A. ter Borch en Zoonen

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

1524

Periode:

1773 - 1774

Inleiding

Dit archiefje bestaat uit één register met afschriften van een 24-tal stukken uit de jaren 1773-1774 betreffende de verlening van surséance van betaling aan handelshuis Abraham ter Borch en Zoonen door diens crediteurs. Dit handelshuis was opgericht in 1768 en 1769 ten laste van diverse planters op de Deense Amerikaanse eilanden St. Croix, St. Thomas en St. Jan in West-Indië, om de verkoop van suiker en andere producten van hun plantages te behartigen. Het handelshuis kwam in de problemen na het verstrekken van twee grote kredieten zowel in Nederland als in het buitenland, waarna het in 1773 overeenstemming bereikte met zijn crediteurs tot uitstel van betalingen. De afschriften in het register zijn allen gemaakt in dezelfde hand en dateren waarschijnlijk van niet lang na 1773-1774. Voorin het register is in dezelfde hand een uitgebreide inhoudsopgave opgenomen.

Archiefvormer

Borch, A. ter
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.