1516: Archief van Pieter van Leeuwen

Dit archief is niet geïnventariseerd en alleen op afspraak raadpleegbaar.

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

1516

Periode:

1933 - 1988

Inleiding

Archiefvormer

De architect en beeldend kunstenaar Pieter van Leeuwen (1916-1996) werd geboren in Rotterdam; maar heeft na de verhuizing van zijn familie naar Amsterdam voornamelijk in deze stad gewerkt. Hij werkte als vrij beeldend kunstenaar en stedenbouwkundige en was in het bijzonder geïnteresseerd in de belevingswereld en woonomgeving van het kind. Hij beoefende de vrije schilderkunst en richtte zich op het raakvlak van beeldende kunst en de architectuur, in het bijzonder waar deze een functie had in de stadsvernieuwing. Na het behalen van het diploma Middelbaar Technisch Instituut (1934) ging hij tuin- en landschapsarchitectuur studeren aan de Landbouw Hogeschool te Wageningen bij prof. J.T.P. Bijhouwer (1934-1938). Zijn in 1944 begonnen studie bij Johan Niegeman en Mart Stam aan het Instituut voor Kunstnijverheid te Amsterdam werd in de oorlogsjaren afgebroken; hij nam deel aan verzetsactiviteiten en was genoodzaakt onder te duiken. Na 1945 was er sprake van een breed scala van activiteiten, waarin hij o.a. betrokken was bij de oprichting van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. Zijn studies vatte hij in 1950 weer op, in dit geval de cursus architectuur van de Academie voor Bouwkunst te Amsterdam. Hij werd medewerker op het bureau van prof. J. B. Bakema en kreeg in deze periode opdrachten van de KLM en de stichting Goed Wonen. Hij ging zich ontplooien in de schilderkunst en vestigde zich in 1956 als vrij beeldend kunstenaar en richt zich op voornamelijk abstract werk, waarvan het aspect licht en ruimte in Frankrijk gewaardeerd werd. Hij was bevriend met Ger Lataster, Jef Diederen en Jan Wolkers, maar nam een zelfstandige positie in, zonder bij een groep ingekaderd te kunnen worden. Afgezien van het eigen werk was hij ook docent aan verschillende onderwijsinstituten, zoals "de Werkschuit"(1965-1969), docent beeldvorming aan de Theaterschool, afdeling dansexpressie in Amsterdam (1971-1981). Daar ontwikkelde hij het nieuwe vak van beeldvorming: het leren zien en analyseren van menselijke bewegingspatronen en in beeld om te zetten. Met de studenten van deze instelling werkte hij mede aan de openingsmanifstatie van het Amsterdams Historisch Museum. Hij was gastdocent stedenbouw aan de T.H. Delft (1975-1979), gastdocent stedenbouw en architectuur aan de Academie Rotterdam (1976-1979).

Zijn eigen werk valt uiteen in de volgende categorieën:

Ontwerp en uitvoering van meubels(1981-1992),

Tekeningen (gemengde technieken), schilderijen op zijde, collages en kleine plastieken (1983-1995)

Zelfstandig architect: Kinderstad in de RAI (1967),

stedenbouwkundige plannen in het kader van de stadsvernieuwing voor de Kinkerbuurt, zoals een welzijnscentrum aan de Borgerstraat met parkje en speelschip, het buurthuis "De Havelaar", Douwes Dekkerstraat 2, gerealiseerd met Ger Husslage (1977), speelplaats Hasebroekstraat (1972), kleuterschool in de Nicolaas Beetsstraat, buurthuis en jongerencentrum "De Schaffelaar"in Bos en Lommer, sociaal-medisch centrum aan de Lizzy Ansinghstraat, "d Speeltoren" (1987), kinderspeelplaats Leeghwaterstraat, speelschip bij Gliphoeve in De Bijlmer, een rijdend buurthuis, gemaakt van een omgebouwde melkkar, 1981.

Het archief

Het archief met een lengte van zeven meter is in 2002 overgedragen in volle eigendom, in 2004 is een aanvulling overgebracht.Archiefvormer

Leeuwen, Pieter van (1916-1996)
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.