15009: Collectie Stadsarchief Amsterdam: klein materiaal

Dit archief is niet geïnventariseerd en alleen op afspraak raadpleegbaar.

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

15009

Periode:

1560 - heden

Inleiding

De collectie klein materiaal bevat voor vrijwel alle onderwerpsgebieden van de Amsterdam-Bibliotheek contemporain bronnenmateriaal van uiteenlopende aard. Juist dit materiaal is over het algemeen in beperkte mate bewaard gebleven en maakt dat deze omvangrijke collectie interessant is om als ondersteuning voor onderzoek te gebruiken. an de

Archiefvormer

Stadsarchief Amsterdam
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.